SLA alapú szolgáltatás management... hogy mindig megkapja az elvárt szolgáltatás minőséget!
Műszaki dokumentáció, SLA minta sablon, minőségi kritérium, KPI meghatározás, minőséggel arányos díjfizetési algoritmus, SLA monitoring szabályzat, SLA szerződés

SLA Módszertan

I. Az SLA módszertan tartalmi elemei

A létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások SLA alapú mérésének módja egyre többször merül fel új tenderek kiírásánál. Tapasztalataink szerint azonban a módszertan elvét alkalmazó pályázati kiírások és szerződések még sokszor hiányosak. A következőkben szeretnénk közelebb hozni az SLA alapú szerződések kapcsán felmerülő fogalmakat és ezzel segíteni a megrendelőknek a tenderek műszaki tartalmának megfogalmazásában, illetve a szolgáltatóknak a helyes értelmezésben.

II. Szolgáltatások minőségi kritériumai

Az SLA alapú szerződésekben szereplő szolgáltatások minőségi kritériumainak meghatározása, amelyek alapján egy adott szolgáltatás minősége mérhetővé válik.

III. A minőségi paraméterek mérési módja, KPI meghatározása

A szolgáltatások minőségi paramétereinek mérési módja: automatizált mérés és statisztikai mintavétel. Az összesített szolgáltatási minőség meghatározása (KPI) elszámolási időszakonként.

IV. A szolgáltatás minőségével arányos díjfizetési algoritmus

Az elszámolási időszakot jellemző KPI mutató és az ebből arányosan számolt díjvisszatartási meghatározása. Díjvisszatartási algoritmus, az önszabályozó pénzügyi modell kialakítása.

V. Az SLA alapú szerződésekre vonatkozó szabványok

Az MSZ EN 15221:2007-es szabványsorozat rövid bemutatása. A 2. rész „Útmutató a létesítménygazdálkodási szerződések kidolgozásához” felhasználása a szerződések kialakításához. Az elvárható gondosság.

VI. Az elmúlt évek tapasztalatai

  • megtakarításokról
  • szolgáltatások minőségéről
  • a munka mennyiségéről
  • a buktatókról

Vagyon- és eszközgazdálkodás

A vagyongazdálkodás lényege, hogy igyekszünk egyre pontosabb képet kapni arról, hogy milyen vagyonelemekkel is rendelkezünk, ezek milyen állapotban vannak, illetve ezekhez milyen szerződések, szolgáltatások kapcsolódnak. Fontos kérdés, hogy mit és hogyan mérjünk föl, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a felmérésből, hogyan alakítsuk ki a létesítmény- és az eszközkönyvet.